Satelitní mapy světa

▪ základem jsou většinou snímky z družice Terra (senzor MODIS)
▪ k dispozici jsou v řadě kartografických zobrazení (např. Gallovo, Mollweideovo, Robinsonovo, Mercatorovo, Bonneovo, Times, Winkel-Tripel ...)
▪ mapy poskytujeme v řadě souborových formátů (nejčastěji TIFF pro tiskové výs-tupy a JPG nebo PNG pro web a multimediální produkty)
▪ standardně jsou mapy dodávány ve formátech řady "A" (A5 - A0+), ale na přání zákazníka lze připravit jakýkoliv jiný formát
▪ mapy obsahují grafické a numerické měřítko a zeměpisnou síť s popisem
▪ standardní layout lze upravit podle požadavků zákazníka [více]

© 2009 Globinfo - Milan Konšel

Satelitní mapy kontinentů

▪ základem jsou většinou snímky z družic Terra (senzor MODIS) a Landsat 5/7
▪ k dispozici jsou mapy všech kontinentů a navíc mapa Arktidy
▪ použita jsou kartografická zobrazení vhodná pro daný kontinent
▪ mapy poskytujeme v řadě souborových formátů (nejčastěji TIFF pro tiskové výs-tupy a JPG nebo PNG pro web a multimediální produkty)
▪ standardně jsou mapy dodávány ve formátech řady "A" (A5 - A0+), ale na přání zákazníka lze připravit jakýkoliv jiný formát
▪ mapy obsahují grafické měřítko a zeměpisnou síť s popisem
▪ do volného prostoru (mimo vlastní kontinent) lze umístit několik detailních sate-litních map geograficky atraktivních míst daného kontinentu
▪ standardní layout lze upravit podle požadavků zákazníka [více]

Satelitní mapy globálních regionů

▪ základem jsou většinou snímky z družic Terra (senzor MODIS) a Landsat 5/7
▪ k dispozici jsou mapy všech standardních globálních regionů (např. Střední Evropa, Jihovýchodní Asie, Východní Afrika apod.)
▪ použita jsou kartografická zobrazení vhodná pro daný region
▪ mapy poskytujeme v řadě souborových formátů (nejčastěji TIFF pro tiskové výs-tupy a JPG nebo PNG pro web a multimediální produkty)
▪ standardně jsou mapy dodávány ve formátech řady "A" (A5 - A0), ale na přání zákazníka lze připravit jakýkoliv jiný formát
▪ mapy obsahují názvy států, moří a oceánů (lze dodat i bez popisu), grafické měřítko a zeměpisnou síť
▪ standardní layout lze upravit podle požadavků zákazníka [více]

Satelitní mapy států a administrativních jednotek

▪ základem jsou snímky z družic Landsat 5/7 (velké státy i ze snímků družice Terra)
▪ lze připravit mapy více než 100 států
▪ použita jsou kartografická zobrazení vhodná pro daný stát/administrativní jed-notku
▪ mapy obsahují přesně lokalizovaný popis hlavních sídel a dalších geografických prvků (lze dodat i bez popisu), grafické měřítko a zeměpisnou síť
▪ barvy okolních států/administrativních jednotek jsou ztlumeny použitím polo-transparentní maskovací vrstvy (lze připravit i bez této vrstvy)
▪ mapy poskytujeme v řadě souborových formátů (nejčastěji TIFF pro tiskové výs-tupy a JPG nebo PNG pro web a multimediální produkty)
▪ standardně jsou mapy dodávány ve formátech řady "A" (A5 - A0+), ale na přání zákazníka lze připravit jakýkoliv jiný formát
▪ standardní layout lze upravit podle požadavků zákazníka [více]

Satelitní mapy geolokalit

▪ jde o mapy geograficky/turisticky/politicky zajímavých území v měřítkách přibližně od 1:2 000 000 až po 1:168 000 (pro tisk) a 1:56 000 (pro web a multimedia)
▪ základem jsou snímky z družic Landsat 5/7 (v budoucnu se předpokládá i vy-užití snímků s velmi vysokým prostorovým rozlišením)
▪ nyní je k dispozici několik set těchto map
▪ lze připravit mapy téměř jakékoliv oblasti zemského povrchu
▪ použita jsou kartografická zobrazení vhodná pro danou geolokalitu
▪ mapy obsahují přesně lokalizovaný popis hlavních geografických prvků (lze do-dat i bez popisu), grafické měřítko a zeměpisnou síť
▪ mapy poskytujeme v řadě souborových formátů (nejčastěji TIFF pro tiskové výs-tupy a JPG nebo PNG pro web a multimediální produkty)
▪ standardně jsou mapy dodávány ve formátech řady "A" (A5 - A0), ale na přání zákazníka lze připravit jakýkoliv jiný formát
▪ standardní layout lze upravit podle požadavků zákazníka

Satelitní mapy České republiky

▪ základem jsou snímky z družic Landsat 5/7 (v budoucnu se předpokládá i vy-užití satelitních snímků s velmi vysokým prostorovým rozlišením, popř. leteckých snímků)
▪ k dispozici jsou: mapa České republiky (A5 - A0+), mapy krajů (připravit lze i mapy bývalých okresů) a mapy pohoří
▪ lze připravit mapy jakékoliv oblasti ČR do měřítka 1:168 000 (pro tisk) a 1:56 000 (pro web a multimedia)
▪ mapy obsahují přesně lokalizovaný popis hlavních geografických prvků (lze do-dat i bez popisu), grafické měřítko a zeměpisnou síť
▪ mapy poskytujeme v řadě souborových formátů (nejčastěji TIFF pro tiskové výs-tupy a JPG nebo PNG pro web a multimediální produkty)
▪ standardně jsou mapy dodávány ve formátech řady "A", ale na přání zákazníka lze připravit jakýkoliv jiný formát
▪ standardní layout lze upravit podle požadavků zákazníka [více]

Pohledy na Zemi

▪ základem jsou většinou snímky z družice Terra (senzor MODIS)
▪ ortografické a modifikované ortografické zobrazení napodobují pohled na Zemi z paluby kosmické lodi
▪ lze připravit mapy z libovolného směru pohledu na Zemi
▪ mapy poskytujeme v řadě souborových formátů (nejčastěji TIFF pro tiskové výs-tupy a JPG nebo PNG pro web a multimediální produkty)
▪ standardně jsou mapy dodávány ve čtvercovém formátu (o straně až 1m), ale na přání zákazníka lze připravit jakýkoliv jiný formát
▪ mapy mohou obsahovat zeměpisnou síť a grafické měřítko
▪ standardní layout lze upravit podle požadavků zákazníka [více]

Satelitní Atlas Světa

▪ první český satelitní atlas světa, jeho koncepce je unikátní i v mezinárodní kon-kurenci
▪ základem jsou snímky z družic Terra (senzor MODIS) a Landsat 5/7
▪ atlas obsahuje satelitní mapy světa, kontinentů, globálních regionů a detailní mapy geograficky, turisticky a politicky atraktivních lokalit (celkem 191 map)
▪ mapy obsahují zeměpisnou síť a její popis, grafické měřítko a popis hlavních geografických prvků dané oblasti
▪ atlas vydalo nakladatelství Mladá Fronta a.s. [více]