Mapy reliéfu světa

▪ k dispozici jsou v řadě kartografických zobrazení (např. Gallovo, Mollweideovo, Robinsonovo, Mercatorovo, Bonneovo, Times, Winkel-Tripel ...)
▪ mohou obsahovat grafické a numerické měřítko, legendu a zeměpisnou síť s popisem

© 2009 Globinfo-Milan Konšel

Mapy reliéfu kontinentů

▪ k dispozici jsou mapy všech kontinentů a navíc mapa Arktidy
▪ použita jsou kartografická zobrazení vhodná pro daný kontinent
▪ mapy mohou obsahovat grafické a numerické měřítko, legendu, zeměpisnou síť s popisem, hranice států a názvy států a moří

Mapy reliéfu globálních regionů

▪ k dispozici jsou mapy všech standardních globálních regionů (např. Střední Evropa, Jihovýchodní Asie, Východní Afrika apod.)
▪ použita jsou kartografická zobrazení vhodná pro daný region
▪ mapy mohou obsahovat grafické a numerické měřítko, legendu, zeměpisnou síť s popisem, hranice států a názvy států a moří

Mapy reliéfu států a administrativních jednotek

▪ lze připravit mapy reliéfu pro všechny státy světa
▪ použita jsou kartografická zobrazení vhodná pro daný stát/administrativní jed-notku
▪ barvy okolních států/administrativních jednotek jsou ztlumeny použitím polo-transparentní maskovací vrstvy (lze připravit i bez této vrstvy)
▪ mapy mohou obsahovat grafické a numerické měřítko, legendu, zeměpisnou síť s popisem, státní hranice a názvy států

Mapy reliéfu geolokalit

▪ jde o mapy reliéfu geograficky a turisticky zajímavých oblastí ve větších měřít-kách, a to až do 1:355 000 (pro tisk) a 1:178 000 (pro web a multimedia)
▪ lze připravit mapy téměř jakékoliv oblasti zemského povrchu
▪ použita jsou kartografická zobrazení vhodná pro danou geolokalitu
▪ mapy mohou obsahovat grafické a numerické měřítko, legendu, zeměpisnou síť s popisem, hranice států a administrativních jednotek a případně i další mapový obsah

Mapy reliéfu České republiky/Slovenské republiky

▪ k dispozici jsou: mapa České republiky (A6 - A0+), mapa Slovenské republiky (A6 - A0+) a mapy krajů obou republik (nabízíme i mapy bývalých okresů ČR)
▪ lze připravit mapy jakékoliv oblasti ČR a SR do měřítka 1:355 000 (pro tisk) a 1:178 000 (pro web a multimedia)
▪ mapy mohou obsahovat grafické a numerické měřítko, legendu, zeměpisnou síť s popisem, hranice států a administrativních jednotek a případně i další mapový obsah

Data stínovaného terénu

▪ vznikají výpočtem z dat digitálního modelu terénu (standardní nastavení: azimut 315°, výška slunce nad horizontem 45°)
▪ jsou ideálním pozadím nejen pro hypsometrická a batymetrická data, ale i pro jiné datové vrstvy, např. politické mapy

▪ základem jsou digitální modely terénu → mapy jsou reálným odrazem skutečných topografických poměrů
▪ několik typů barevné symbolizace hypsometrických a batymetrických vrstev
▪ mohou tvořit základní vrstvu pro další mapový obsah
▪ ideální je spojení hypsometrie a batymetrie s daty stínovaného terénu → reliéf získává atraktivní jakoby 3D charakter
▪ mapy poskytujeme v řadě souborových formátů (nejčastěji TIFF pro tiskové výstupy a JPG nebo PNG pro web a multimediální produkty)
▪ standardně jsou mapy dodávány ve formátech řady "A" (A6 - A0+), ale na přání zákazníka lze připravit jakýkoliv jiný formát
▪ standardní layout lze upravit podle požadavků zákazníka
▪ mapy reliéfu poskytujeme i ve formě prostorových dat s lokalizačními soubory (.aux, .tfw, .jgw), které zajišťují prostorovou referenci dat